JAN HUYGEN

'Het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC'

‘JAN HUYGEN’ is een biografische roman over het avontuurlijke leven van Nederlands eerste ontdekkingsreiziger en reisschrijver, zonder wie de Gouden eeuw niet mogelijk zou zijn geweest.
Als zestienjarige herbergierszoon verlaat Jan Huygen van Linschoten zijn geboortestad Enkhuizen en weet in Lissabon aan boord van een vloot naar India te komen.
Daar maakt hij een bliksemcarrière in Portugese dienst. Als vertrouweling van de aartsbisschop van Goa weet hij inzage te krijgen in de geheime kaarten en routes van de lucratieve Aziatische specerijen handel en de vaart op Japan en China.

 

 
Enig bekende afbeelding van Jan Huygen---voorpagina van zijn reisjournaal ---geheime kaart Mocambique door Jan Huygen

 

Jan Huygen houdt nauwgezet een journaal bij van alles wat hij hoort, ziet en meemaakt.
Als hij twaalf jaar later terugkeert in Nederland, wordt met zijn informatie door Amsterdamse kooplieden de eerste Hollandse expeditie naar de oost uitgerust. Jan Huygen is een held, hij wordt ontvangen in de hoogste kringen, zijn journaal wordt een bestseller en hij trouwt met een regenten dochter.
Zijn avonturen zijn nog niet ten einde, want al snel na zijn terugkeer vaart hij met Willem Barentsz naar het noorden om via de noordpool een route naar China te zoeken. De eerste expeditie is succesvol, maar dan beginnen de problemen die uiteindelijk tot Jan Huygen’s val leiden en zingen de kinderen in de straten het spotrijmpje ‘Jan Huygen in de ton’.

 

illustraties door Jan Huygen zelf gemaakt bij zijn reisboek 'Itinerario'

Dit boek is de op geschiedkundige feiten gebaseerde biografie van de vergeten historische figuur die de weg naar Indië voor Nederland openlegde.
Het geeft inzicht in de situatie in Europa en in de oost aan de vooravond van de Gouden Eeuw. Daarnaast is het een boeiend portret van de ontstaansgeschiedenis van de VOC en het begin van de bloei van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Tegelijkertijd is dit boek het persoonlijke relaas van een bewogen leven en de drama’s die tot Jan Huygen’s vroegtijdige dood leidden.

Deze roman is gebaseerd op feiten, maar ik heb me een zekere mate van fictie veroorloofd om het verhaal beter tot zijn recht te laten komen; een gedroomd leven, kortom. Jan Huygen sprak me aan vanaf het moment dat ik voor het eerst over hem hoorde van een dronkaard in een kroeg op het Portugese platteland, die hem verwenste omdat hij Portugal haar rijkdom had ontstolen. Dat die geschiedenis al vier eeuwen oud was maakte hem niet minder kwaad.

Ik ging op zoek en kwam erachter dat hij de eerste Nederlandse ontdekkingsreiziger was die zijn reizen ook op schrift stelde.Hij bleek min of meer in de vergetelheid te zijn geraakt, behalve bij historici, en ik besloot hem opnieuw tot leven te wekken. Dat verdient hij.